پروژه ویژه

کار بزرگی که کردیم

برج چند طبقه

ساخت و ساز, سرمایه گذاری,

پروژه صنایع

انرژی,

پنتاگون

انرژی,

سایر پروژه ها

برج چند طبقه

ساخت و ساز, سرمایه گذاری,

انرژی پاک

سرمایه گذاری, مکانیکی,

ساختمان لوکس

انرژی, طراحی ساختمان,

شرکت اقیانوس

ساخت و ساز, معماری,