برج چند طبقه

ساخت و ساز, سرمایه گذاری,

شرکت اقیانوس

ساخت و ساز, معماری,